Cztery style zachowań, czyli jak nie dać się zwieść pozorom

Ludzie oceniają innych po zachowaniu, siebie po intencjach. Mimo, że znajomość powyższego faktu bardzo ułatwia komunikację, skłonność do przypisywania intencji na podstawie zachowań jest bardzo powszechna. Niestety stwarza to wiele nieporozumień, niedomówień, a stąd...

Skuteczna komunikacja

Skuteczni menedżerowie powtarzają swoje komunikaty i polecenia co najmniej raz. Tempo przyrostu informacji sprawia, że dominującym odczuciem jest zmęczenie komunikacją. Wydawać by się mogło, że lekarstwem na usprawnienie obiegu informacji i skuteczne wykonywanie zadań...