Coaching dla biznesu

Dla menedżerów, liderów, właścicieli firm, którzy chcą odkryć swój potencjał, aby łatwiej osiągać rezultaty.

 

Realizowany przeze mnie coaching biznesowy podnosi kompetencje liderskie oraz rozwija indywidualne, naturalne predyspozycje menedżera. Dzięki temu każde spotkanie z coachem może zaowocować konkretnymi zmianami, które mogą być od razu wdrażane w codziennej pracy. Coaching biznesowy wpływa także na wzrost wiary w siebie oraz poprawę jakości komunikacji. Służy również zdobywaniu umiejętności trafnego rozpoznawania emocji i właściwego zarządzania nimi.

Coaching biznesowy i przywództwa (Business coaching & Leadership coaching) prowadzę dla:

 • Kadry menedżerskiej
 • Kadry zarządzającej i właścicieli firm
 • Liderów organizacji pozarządowych

 Etapy projektu coachingowego w organizacjach

 1. Diagnoza
 2. Cel na proces
 3. Proces – od kilku do kilkunastu sesji coachingowych
 4. Sesja podsumowująca
 5. Follow-up

Etap diagnozy może poprzedzać badanie (np. Ocena kompetencji przywódczych 360st, Analiza Indywidualna Extended DISC, Hogan), którego analiza dostarcza informacji na temat mocnych stron, obszarów do rozwoju, na podstawie których określany jest cel (bądź cele) procesu coachingowego.

Cel na proces ustalany jest podczas trójstronnego spotkania: sponsor-klient-coach.

Na proces coachingowy przeciętnie składa się:

 • 10 (+/-2) sesji,
 • każda z nich trwa 60-120 minut,
 • dystans pomiędzy sesjami: 2-4 tygodnie

Proces zamyka się więc w okresie od pół do jednego roku.

Projekt coachingowy może ponadto uwzględniać sesję tzw. shadowcoachingu, wówczas towarzyszę klientowi  w ciągu jego dnia pracy (obserwując spotkania, prezentacje, rozmowy z pracownikami itd.), po czym dzielę się z klientem spostrzeżeniami, udzielając pogłębionego feedback’u.

Dla wzmocnienia procesu zmian warto zaplanować dodatkową (od jednej do trzech) sesję po upływie około 3 miesięcy od zakończenia procesu (follow-up).

Umowa

W przypadku coachingu w organizacji występują trzy strony umowy:

 • Sponsor (organizacja, osoba zamawiająca coaching) – podmiot finansujący usługę
 • Klient (coachee) czyli osoba coachowana w firmie
 • Coach – wykonawca umowy

Formalna umowa, która zawierana jest pomiędzy coachem a podmiotem finansującym usługę zawiera aspekty techniczne i organizacyjne – ustaloną liczbę sesji i ich częstotliwość, ewentualnie inne elementy przewidziane w konkretnym projekcie (testy, badania, sesje shadowcoaching, itd.), NIE jest jednakże miejscem w którym opisuje się cel coachingu. Ten ustalany jest podczas trójstronnego spotkania: sponsor-klient-coach. Zarówno sponsor jak i klient muszą osiągnąć całkowitą jasność oraz pełną zgodność co do rozumienia oczekiwanego rezultatu coachingu.

Wybór coacha przed projektem

Jedną z najważniejszych kwestii wpływających na efektywność procesu coachingowego, jest porozumienie i zaufanie, niekiedy określane „chemią”. Dlatego wskazane jest aby osoba, dla której organizacja planuje coaching, spotkała się z więcej niż jednym coachem, aby zdecydować z kim chce pracować.