O firmie

COEDRO Coaching Edukacja RozwójCOEDRO Coaching Edukacja Rozwój  specjalizuje się w realizacji programów rozwojowych, projektowanych w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie organizacji, w oparciu o zdefiniowane potrzeby oraz uwzględniające najskuteczniejsze metody uczenia się i wdrażania zmian – doświadczanie i coaching. Oferta adresowana jest do menedżerek oraz menedżerów poszukujących metod i sposobów na zwiększenie efektywności, budowanie otwartych relacji, a także zainteresowanych rozwojem kompetencji przywódczych.

Główną osią programów jest coaching (indywidualny lub grupowy), który może być wzbogacany o warsztaty indywidualnego doświadczania, które Monika Górska prowadzi samodzielnie bądź we współpracy z niezależnymi ekspertami. Projekty komponowane „na miarę” mogą mieć charakter modułowy bazujący na usługach i produktach firmy COEDRO oraz usługach i produktach eksperta współpracującego przy danym projekcie.

Programy rozwojowe COEDRO są kreatywnym spotkaniem z własnym potencjałem, odkrywaniem zasobów, również mierzeniem się z ujawnionym ograniczeniami. To szansa na jakościową zmianę, zbudowanie solidnych podstaw pełnego, satysfakcjonującego i spełnionego życia zawodowego oraz osobistego liderki i lidera. Efektem jest wzrost samoświadomości, zmiana przekonań, nawyków, postaw, czasem głęboka transformacja.

Obszary wsparcia:

 1. Coaching indywidulany dla kadry menedżerskiej
  • leadership
  • executive
  • on-job
 2. Wdrażanie coachingowego stylu pracy i zarządzania
 3. Diagnoza potencjału i stylu komunikacji
 4. Szkolenia i warsztaty we współpracy z ekspertami zewnętrznymi:
  • Assessment Center podczas rekrutacji na kluczowe stanowiska w organizacji
  • Akademia Lidera
  • team building
  • doradztwo strategiczne
  • mediacje w biznesie

 

Firma COEDRO współpracuje również z organizacjami pozarządowymi wspierając ich liderów i współpracując we wdrażaniu projektów edukacyjnych i rozwojowych.

 

 

 .