O mnie

Monika Górska – akredytowany coach PCC ICF, ICC, mentor, konsultant

Specjalizuję się w coachingu kadry menedżerskiej. Pracuję z liderami z różnych branż: finansowej, farmaceutycznej, IT, użyteczności publicznej.  Wspieram ich w rozwoju kompetencji przywódczych, a także we wdrożeniu coachingowego stylu zarządzania. Pomagam także rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną oraz lepszą komunikację.

Dlaczego współpracę z biznesem?

Przez prawie dwie dekady związana byłam z bankiem Pekao SA, gdzie pełniłam funkcje menedżerskie. Podlegali mi liderzy na różnych szczeblach organizacji – eksperci, menedżerowie, kierownicy i dyrektorzy oddziałów banku. Wiele lat zarządzania ludźmi, biznesem na rynku usług finansowych, a także kilka ważnych życiowych prób, wyposażyło mnie w spory bagaż doświadczeń, z którego intuicyjnie czerpię w realizacji własnego projektu.

W pracy menedżera szczególną wagę przykładałam do działań wspierających rozwój podległych mi osób. Jako zwolenniczka i admiratorka coachingowego stylu zarządzania przeprowadziłam z podwładnymi kilkaset rozmów coachingowych.

Rozumiem biznes, presję na wyniki, rozumiem menedżerów. Dlatego chętnie z nimi pracuję – zarówno w korporacjach, jak i z właścicielami firm. Zawsze pamiętam, że menedżer czy lider to rola, a najważniejszy jest przede wszystkim CZŁOWIEK.

Radość jaką daje mi praca coachingowa i doświadczenie menedżerskie połączyłam z gruntownym przygotowaniem do zawodu coacha (p. Certyfikaty i akredytacje oraz Edukacja i rozwój). Napisałam tez kilka artykułów do Personelu i Zarządzania oraz Gazety Ubezpieczeniowej.

.

Jestem członkiem

  • International Coaching Community
  • International Coach Federation Global