Ukierunkowany wywiad poufny

Jest to wywiad, który przeprowadzam z 6-8 osobami odgrywającymi kluczowe role w środowisku menedżera. Proces aktywuje sam menedżer wyznaczając osoby, z którymi należy porozmawiać. Rekomendowane jest aby wśród udzielających wywiadu był bezpośredni przełożony, podwładni, kluczowi współpracownicy, a także – o ile to możliwe – osoby z zewnątrz, np. kluczowy klient. Menedżer uprzedza rozmówców, że coach skontaktuje się z nimi.

Wywiad zawiera od trzech do pięciu pytań, a w procesie udzielania informacji zwrotnej wypowiedzi są grupowane wg kategorii uwag, z pełnym zachowaniem anonimowości źródła.

Zaletą tej metody jest to, że nie wymaga wypełniania kilkudziesięciopunktowych ankiet (jak np. klasyczna ocena 3600), w związku z tym minimalnie angażuje osoby z najbliższego otoczenia menedżera, a jednocześnie bardzo konkretnie odnosi się do kontekstu i roli jaką pełni osoba oceniana w organizacji.

Co można zbadać ukierunkowanym wywiadem poufnym?

  1. Jak jest postrzegane Twoje przywództwo
  2. Jaki jest poziom Twojej inteligencji emocjonalnej widziany oczami przełożonych, podwładnych, współpracowników
  3. Jakie mocne strony cenią w Tobie przełożeni, podwładni, współpracownicy a co musisz poprawić abyście Ty i Twój zespół mieli lepsze rezultaty