Raport Przywództwo

(narzędzie Hogana seria LEAD)

HoganLead to perfekcyjne narzędzie wspierające rozwój przywódców, wykorzystuje badania psychometryczne, które odróżniają liderów odnoszących sukcesy od liderów mogących doznać porażki.

Dzięki HoganLead, przywódcy w pełni rozumieją swoje zdolności, wyzwania oraz czynniki napędzające ich działanie, tym samym zyskują samowiedzę kluczową do rozwijania swojej osobowości jako lidera.

HoganaLead jest szczególnie dedykowany w procesach rozwojowych dla  osób zarządzających wysokiego szczebla, które mają wpływ na rozwój firmy oraz jej kulturę organizacyjną, osób zarządzających zespołami, odpowiedzialnych za rozwój innych pracowników.

HoganLEAD składa się z następujących raportów:

Leadership Potential Report (Potencjał Przywódczy)
- Raport dotyczący Potencjału obrazuje codzienne zachowania i styl zarządzania lidera, włączając: opis behawioralny, kompetencje przywódcze i całościowe rekomendacje na temat rozwoju osobowości kierowniczej. Raport Potencjał Przywódczy opiera się na siedmiu skalach osobowości, które ukazują rozmaite komponenty zarządzania. Precyzyjnie wskazuje mocne strony oraz obszary do rozwoju lidera.

 Leadership Challenge Report (Wyzwania Przywództwa)
- na ten raport warto szczególnie zwrócić uwagę, ponieważ opisuje charakterystyczne dla danego lidera zachowania i oceny sytuacji widoczne w czasie napięcia i stresu w pracy. Raport Wyzwania służy przewidywaniu takich zachowań w osobowości lidera, które mogą negatywnie wpływać na jego wyniki w sytuacji kryzysowej, jak również  destrukcyjnie działać na zespół, którym ów lider kieruje. Znając wyniki tego raportu, lider dowie się jak kontrolować i poprawić trudne zachowania w roli przywódcy.

Leadership Values Report (Wartości Przywódcze)
- Raport Wartości eksploruje podstawowe wartości i cele, którymi kieruje się lider w swym zachowaniu oraz na podstawie których kształtuje własne aspiracje i oczekiwania wobec życia. To, co dla danej osoby jest wartością determinuje jej postawę i sposób zarządzania. Wartości wpływają na atmosferę pracy, którą tworzy lider, jak również określają, w jakiej kulturze korporacyjnej ta osoba może działać najsprawniej.

Badanie polega na wypełnieniu 3 kwestionariuszy przez menedżera, co zajmuje nie więcej niż 15-20 minut na każdy z nich. Testy wykonuje się on-line za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, po otrzymaniu hasła dostępu.

Więcej o badaniach Hogana tutaj