Projekty z funduszy EOG

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Od marca 2022 r. firma COEDRO Coaching Edukacja Rozwój realizuje kolejny projekt międzynarodowy kontynuując partnerską współpracę z Fundacją Verum (https://www.fundacjaverum.pl) oraz organizacją pozarządową Change The World (https://world-changers.org/portal/) z Norwegii. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 50.005,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (MF EOG 2014-2021). Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja, a jego celem jest stworzenie kursu e-learningowego dedykowanego tej samej grupie docelowej, tj. wolontariuszom pracującym z dziećmi w trudnej sytuacji. Forma e-kursu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom na dostępność metody szkoleniowej, z której uczestnicy mogą korzystać samodzielnie w formie on-line oraz tematykę związaną z odpornością w obliczu trudnych wyzwań oraz utrzymaniem motywacji w sytuacjach kryzysowych. Pandemia i związana z nią izolacja społeczna ujawniła wiele problemów i potrzeb w zakresie możliwości radzenia sobie w warunkach do tej pory nieznanych, nietypowych, obciążających psychicznie. Dodatkowo początek projektu niemal zbiegł się z agresją na Ukrainę, która uruchomiła potężne pokłady empatii, wsparcia i chęci niesienia pomocy. Obie sytuacje tak skrajnie wpływające na kontakty społeczne (izolacja vs pospolite ruszenie) ujawniły również istotny wpływ na kondycje fizyczną i psychiczną wolontariuszy.

Wolontariusz, tak jak każdy ratownik musi być najedzony, wyspany, zmotywowany, odporny psychicznie, zdolny do podejmowania trudnych wyzwań i pozytywnie wpływający na swoich podopiecznych. Na taką kondycję trzeba popracować i temu służy projektowany e-kurs Motivus.

Kurs w j. polskim i angielskim jest już dostępny pod adresem: https://motivus.eu/kursy/

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zaowocowała powstaniem projektu rozwojowego dla wolontariuszy organizacji non-profit opiekujących się dziećmi z trudną historią, zagrożonych wykluczeniem. W kwietniu 2020 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu w partnerstwie z Fundacją Verum (https://www.fundacjaverum.pl) oraz Change The World (https://world-changers.org/portal/) z Norwegii. Projekt jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie ze strony polskich NGOs na materiały szkoleniowe do wykorzystania w projektowaniu treningów, szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy w organizacjach non-profit. Materiały dostępne bezpłatnie zawierają metody i narzędzia pracy z własnymi wolontariuszami, tak aby mogli otrzymać profesjonalne wsparcie wpływające zarówno na utrzymanie motywacji do kontynuowania współpracy jak również poprzez zdobycie profesjonalnych umiejętności wpływające na dobrostan podopiecznych. W projekcie wypracowywane są uniwersalne rozwiązania (w formie modułowej) dla polskich NGOs w oparciu o doświadczenia norweskich organizacji pozarządowych. Będą one udostępnione do powszechnego użytku na zakończenie projektu.

Strona projektu: https://motivus.eu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej