COEDRO / Blog / I. Kompetencje lidera / 3. Efektywna komunikacja / Cztery style zachowań, czyli jak nie dać się zwieść pozorom
Ludzie oceniają innych po zachowaniu, siebie po intencjach.

Mimo, że znajomość powyższego faktu bardzo ułatwia komunikację, skłonność do przypisywania intencji na podstawie zachowań jest bardzo powszechna. Niestety stwarza to wiele nieporozumień, niedomówień, a stąd prosta droga do  konfliktu.  Najlepszym założeniem jest … brak założeń co do intencji i nauczenie się skutecznej komunikacji z osobami prezentującymi określony model zachowań. A zatem przejdźmy do szczegółów.

 Czterostrefowy model stylów zachowań opracowany przez Extended DISC na podstawie koncepcji Carla G. Junga, (rozwijanej później przez innych psychologów), opiera się na dwóch skalach przeciwności: percepcja-intuicja, myślenie- uczucie oraz czterech głównych stylach zachowań.

Percepcja charakteryzuje osobę, która preferuje analizowanie, dokładne instrukcje, procedury i systemy. Osoba taka upewnia się, domaga się szczegółów, dobrze odnajduje się w realizacji projektów, a nie w ich inicjowaniu.

Intuicja charakteryzuje osobę, która preferuje kreatywność, nowe wyzwania, „kręcą” ją nowe projekty, nowe zadania. W szczegółach gubi się, ale może wykonywać jednocześnie kilka czynności.

Myślenie charakteryzuje osobę, która preferuje zadania, cele, ważne są dla niej fakty i niezależność w działaniu.

Uczucie charakteryzuje osobę, dla której bardzo ważna jest dobra atmosfera, wymiana informacji, poznanie opinii innych osób.

Cztery główne style zachowań są kombinacją przeciwności:

  • Intuicji i myślenia – styl D (dominance)
  • Intuicji i uczucia – styl I (influence)
  • Percepcji i uczucia – styl S (submission)
  • Percepcji i myślenia – styl C (compliance)

 

Menedżer, który chce skutecznie zarządzać zespołem powinien analizę zacząć od siebie. Poznanie i zrozumienie własnego stylu zachowania to klucz do zrozumienia innych ludzi i ich sposobu reagowania na otoczenie. Jakie są zatem mocne strony i jakiego rodzaju wyzwania czekają reprezentantów każdego stylu?

Przyjrzyjmy się czterem podstawowym przykładom:

Menedżer o stylu D

Mocne strony – wyniki, realizacja zadań, rywalizacja to naturalny Twój żywioł! Lubisz mieć sprawy pod kontrolą, reorganizować, przewodzić, podejmować decyzje.

Z osobą o stylu I łączy Cię ekspresyjność, gotowość do zmian, intuicyjność; z osobą o stylu C opieranie się na faktach, logicznych przesłankach.

Największym wyzwaniem będzie dla Ciebie zrozumienie i zmotywowanie osoby o stylu S, gdyż łatwo możesz przeoczyć jej wkład w wyniki zespołu. Jeśli chcesz być dobrze rozumiany, skup się na ludziach,  mów wolniej, nie poganiaj, kieruj się bezpośrednio do tej osoby, zapewnij dokładne i uporządkowane instrukcje, do zmian przygotowuj etapami, zauważ i doceń mrówczą pracę.

 

Menedżer o stylu I

Mocne strony – w entuzjazmie, kreatywności, łatwości nawiązywania kontaktów trudno Ci dorównać! Jako showman, inspirator, generator pomysłów ekscytujesz się każdym nowym zadaniem.

Z osobą o stylu D łączy Cię ekspresyjność, gotowość do zmian, intuicyjność; z osobą o stylu S kierowanie się emocjami oraz preferowanie pracy w otoczeniu ludzi niż pracy indywidualnej.

Największym dla Ciebie wyzwaniem będzie komunikacja i motywacja osoby o stylu C. Pamiętaj, że jest to perfekcjonista, więc ogólne instrukcje i zarys zadań będą dla osoby o stylu C niewystarczające! Musisz się postarać, przekazać tyle szczegółów ile to możliwe, odpowiedzieć na każde pytanie, nie traktując ich jak zbyteczne „wiercenie dziury”, ale jako niezbędny warunek do uzyskania efektu najwyższej jakości. Bądź konkretny, instrukcje przekaż na piśmie, wyznacz precyzyjnie termin realizacji, a możesz być pewien że zadanie zostanie wykonane na medal.

 

Menedżer o stylu S

Mocne strony – konsekwencja, systematyczność, spokój, uwaga, przewidywalność  – powodują, że w obliczu kryzysów, czy silnej presji potrafisz bezpiecznie przeprowadzić swój zespół przez wzburzone morze.

Z osobą o stylu I dogadasz się w sprawach dotyczących atmosfery w zespole; z osobą o stylu C w sprawach dotyczących postępowania zgodnie z procedurami i według instrukcji.

Wyzwaniem będzie komunikacja z osobą o stylu D, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej! Pamiętaj, że jest to osoba lubiąca niezależność, rywalizację. Deleguj na nią ambitne zadania, przekaż kompetencje, pozwól, tam gdzie jest to możliwe, postępować nieschematycznie. Daj możliwość  gry i wygranej. Nie tłumacz jej kilkakrotnie tego samego; jakkolwiek świetnie instruujesz,  dla osoby o stylu D to stanowczo za dużo!

 

Menedżer o stylu C

Mocne strony – perfekcjonizm, logika, zdolności analityczne, powodują że żaden szczegół nie umknie Twojej uwadze. Nie poddajesz się emocjom, chłodno analizując fakty, wykresy, liczby.

Dla Ciebie, tak jak dla osoby o stylu D, liczą się fakty i konkrety – na nich opierasz swoje decyzje. Z osobą o stylu S znajdziesz porozumienie w obszarach wymagających sprawdzania, postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami, instrukcjami.

W komunikacji z osobą o stylu I musisz zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj jest to osoba o silnym wpływie na otoczenie. Kiedy jest entuzjastyczna i zmotywowana, jej nastrój udziela się innym członkom zespołu. Zadbaj więc o dobrą atmosferę w kontaktach, pozwól na swobodne wypowiedzi, doceń pozytywne oddziaływanie. Nie zasypuj poleceniami, pomiń szczegóły. Zachęcaj, motywuj, czasem po prostu utnij krótką pogawędkę. Rozmowy o uczuciach i emocjach będące dla Ciebie “rozmowami o niczym”, dla osoby o stylu I stanowią  istotę kontaktów,  wpływających  na dobry nastrój i zaangażowanie.

Prezentowane 4 podstawowe style zachowań to jedynie zarys. Każdy człowiek jest inny, a w zachowaniach na ogół  można dostrzec  mix dwóch podstawowych stylów (silniej reprezentowanych) plus 1 uzupełniający. Ważne jest zrozumienie, że nie ma dobrego czy złego stylu –  jedynie każdy styl ma swoje mocne i słabe strony. Menedżer, który chce skutecznie zarządzać zespołem powinien analizę zacząć od siebie.

Co zyskuje menedżer mający wiedzę na temat swojego stylu i stylów zachowań członków zespołu?

Przede wszystkim samo uświadomienie i zaakceptowanie różnic zmniejsza liczbę popełnianych błędów w delegowaniu zadań. Najczęściej wiedza i umiejętności podążają za potencjałem i to samo zadanie, które jednej osobie “pójdzie jak z płatka”, drugą  kosztować będzie wiele stresu. Dlatego dobry menedżer powinien wiedzieć, czy i jakiego wsparcia dana osoba potrzebuje, aby zadanie wykonać najlepiej, w możliwie najkrótszym czasie.

Na zakończenie warto wspomnieć o dwóch sprawach:

  1. Menedżerowie mają skłonność przyjmowania do zespołu osoby o stylu podobnym do swojego.
  2. Komunikacja jest mocną stroną w zespole, w którym przeważają osoby o tym samym stylu, ale w jednorodnym zespole może pojawić się problem z podziałem zadań, brakiem elastyczności. Z kolei w zespole bardzo zróżnicowanym, silną stroną jest podział zadań, za to efektywna komunikacja może nastręczać wiele trudności.

 

Źródło: Extended DISC Polska

To Cię może zaciekawić:
5 rzeczy które zapewnią wyjątkowy efekt oceny rocznej
Skuteczna komunikacja
Dla kogo coaching?