Analiza stylu zachowań i komunikacji

Analizy behawioralne Extended DISC pomagają rozpoznawać style zachowań i komunikacji osób badanych.

Pozwoli to uczestnikom takich projektów podnieść umiejętności skutecznego porozumiewania się w zespole (szczególnie przydatne dla liderów i menedżerów), komunikowania się bez agresji, jak również właściwego reagowania na sygnały werbalne i niewerbalne wysyłane przez zespół. Celem analizy Extended DISC jest dostarczenie uczestnikom projektu narzędzi usprawniających codzienną współpracę, uczynić ją jeszcze bardziej efektywną i przyjemną dla wszystkich, współdziałających ze sobą stron.

W coachingu biznesowym korzystam z poniższych analiz Extended DISC:
 • Analiza Indywidualna
 • Analiza Zespołu
 • Ocena Kompetencji Przywódczych 360

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje naturalny styl zachowania oraz styl komunikacji, przejawiane w miejscu pracy. Nie analizuje osobowości, nie mierzy inteligencji, wiedzy czy umiejętności. Natomiast szczegółowo prezentuje, co jest mocną stroną komunikacji danej osoby, a co obszarem do rozwoju. Raport odpowiada na pytania, jakie talenty wzmacniać i co zmienić w swojej komunikacji, aby zawsze być dobrze rozumianym.

Jak przebiega badanie i jego analiza?
 1. Po złożeniu zamówienia na badanie, uczestnik otrzymuje link do kwestionariusza
 2. Wypełnia kwestionariusz on-line, co zajmuje ok 10-15 min.
 3. Po wygenerowaniu raportu umawiamy się na indywidualną sesję feedbackową z uczestnikiem, podczas której gruntownie omawiane są predyspozycje, talenty oraz indywidualny plan rozwoju.

Analiza Zespołu Extended DISC poprzedzona jest wykonaniem Analizy Indywidualnej, integruje więc te wyniki w jeden raport, tworząc jednocześnie precyzyjną mapę stylu zespołu. Wskazuje na jego potencjał, mocne strony i wyzwania, konkretyzując obszary do rozwoju z uwzględnieniem charakteru pracy  i zadań zespołu.

Jak przebiega badanie i jego analiza?

Po wypełnieniu kwestionariuszy Analizy Indywidualnej przez wszystkich członków zespołu, generowane są indywidualne raporty dla każdego uczestnika oraz raport zespołu. W zależności od ustaleń, omówienie wyników może obejmować prezentacja wniosków zespołowi i indywidualne sesje z ustaleniem planu rozwoju dla poszczególnych członków zespołu, omówienie ról zespołowych, mapy potencjału zespołu, itd.

Analiza Kompetencji Przywódczych 360 Extended DISC pozwala na ocenę kompetencji przez otoczenie (przełożonych, współpracowników, podwładnych) oraz dokonanie samooceny. Jest bardzo dobrym wstępem do budowania indywidualnego planu rozwoju menedżera w obszarze przywództwa, leadership coachingu.

Jak przebiega badanie i jego analiza?
 1. Pierwszym etapem jest opracowanie z klientem zestawu kompetencji oczekiwanych na danym stanowisku;
 2. Uczestnicy otrzymują link do kwestionariusza, który następnie wypełniają on-line;
 3. Po wygenerowaniu raportu, wyniki omawiane są z osobą ocenianą, celem tej rozmowy jest ustalenie indywidualnego planu rozwoju, w tym zaplanowanie odpowiednich szkoleń (jeśli brakuje wiedzy bądź umiejętności), procesu mentoringowego lub procesu coachingowego.
Niektóre praktyczne zastosowania analiz Extended DISC:
 • ustalenie potrzeb szkoleniowych w zakresie umiejętności komunikacji, negocjacji,  sprzedaży, obsługi klienta
 • projektowanie planów rozwojowych, w zakresie umiejętności przywódczych
 • planowanie karier
 • zarządzanie talentami,
 • rekrutacja
 • mentoring
 • coaching

To Cię może zaciekawić:
Cztery style zachowań