Life coaching

Life coaching, inaczej coaching osobisty, życiowy, teoretycznie nie dotyczy sfery zawodowej klienta. Jednak w podejściu holistycznym trudno odseparować role, jakie pełni człowiek. Jeszcze trudniej jest osiągnąć stan równowagi, poprzez wprowadzenie zmiany tylko w jednym z obszarów życia.

Dyrektor rozwijający kompetencje menedżerskie i przywódcze, nie przestaje być ojcem budującym swój autorytet rodzicielski. Osoba, która chce poprawić relacje w rodzinie i zaczyna intensywnie pracować nad zmianą, dostrzega, że przenosi swój schemat zachowań na obszar zawodowy, itd.

Punktem wyjścia w Life Coachingu jest chęć zmian w obszarze życia osobistego – czy dotyczy to relacji rodzinnych, znalezienia harmonii oraz balansu pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, wzmocnienia samooceny, czy porzucenia szkodliwych nawyków. Efektem jest nabycie umiejętności osiągania dobrostanu, na który składają się: pozytywne emocje, pochłonięcie (stan flow), sens, poczucie osiągnięcia, dobre związki z innymi ludźmi.

Life Coaching to propozycja dla osób, które:

  • Gotowe są opuścić strefę komfortu, aby odkryć swoje największe skarby,
  • Chcą zmian w swoim życiu, ale nie wiedzą jak to zrobić,
  • Wiedzą jak,  ale sądzą, że brak im odwagi,
  • Są przekonane, że na zmiany jest za późno, za wcześnie, za…
  • Pragną harmonii, ale nie wierzą,  że to stan dla nich osiągalny.

wstecz