Czy czujesz w sobie moc?

Jest coś szczególnego w osobach, które świadomie kierują swoim losem, innymi ludźmi, zajmują wysokie stanowiska, prowadzą własne biznesy. Podziw otoczenia często budzi zarówno ich odwaga w podejmowaniu trudnych i niejednokrotnie ryzykownych decyzji,  jak i nie...

Myśleć pytaniami

Znane stwierdzenie „Jakie pytanie, taka odpowiedź” znajduje nowy wymiar  w książce  Marilee Adams „Myślenie pytaniami”.  Zajmująco  opowiedziana historia transformacji z menedżera-instruktora do menedżera–motywatora, jest jednocześnie instrukcją obsługi potężnego...

Cztery style zachowań, czyli jak nie dać się zwieść pozorom

Ludzie oceniają innych po zachowaniu, siebie po intencjach. Mimo, że znajomość powyższego faktu bardzo ułatwia komunikację, skłonność do przypisywania intencji na podstawie zachowań jest bardzo powszechna. Niestety stwarza to wiele nieporozumień, niedomówień, a stąd...

5 rzeczy, które zapewnią wyjątkowy efekt oceny rocznej

Ocena to nie osąd. Ocena skaluje osiągnięcia – w stosunku do wzorca (lub oczekiwanego wyniku w grupie) oraz w stosunku do oczekiwań indywidualnych.  Bliżej jest ocenie do opinii niż wyroku, o czym nie każdy menedżer pamięta. Są firmy, które mają rozbudowany system...

Skuteczna komunikacja

Skuteczni menedżerowie powtarzają swoje komunikaty i polecenia co najmniej raz. Tempo przyrostu informacji sprawia, że dominującym odczuciem jest zmęczenie komunikacją. Wydawać by się mogło, że lekarstwem na usprawnienie obiegu informacji i skuteczne wykonywanie zadań...