Projekty coachingowe

Prowadzenie projektów coachingowych w organizacjach

Nie każda firma/organizacja dysponuje zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie kompleksowego projektu coachingowego. Wsparcie firmy COEDRO w tym zakresie polega na organizacji oraz nadzorze merytorycznym projektu, na który składają się:

  • Przeprowadzenie badania potrzeb coachingowych
  • Diagnoza indywidualna z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
  • Zaplanowanie procesów
  • Rekrutacja coachów
  • Monitorowanie etapów projektu
  • W razie potrzeby zapewnienie superwizji coachom
  • Ewaluacja projektu

wstecz