Leadership coaching


Przywództwo to droga do celu. Jeśli lider i jego ludzie nie wiedzą dokąd podążają, rodzaj przywództwa nie ma znaczenia. (Ken Blanchard)

Leadership coaching w organizacji jest adresowany do menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami. Celem jest rozwój kluczowych  kompetencji przywódczych, w szczególności w takich obszarach jak:

  • inteligencja emocjonalna i społeczna
  • umiejętności interpersonalne
  • siła przekonywania
  • rozwiązywanie konfliktów
  • podejmowanie decyzji
  • rozwój i motywowanie pracowników
  • coachingowy styl pracy

Leadership coaching jak istotny element business coachingu należy do jednej z najskuteczniejszych metod rozwoju kluczowych kompetencji przywódczych. Coaching  działa najszybciej i najbardziej precyzyjnie, sprawdzając  się jako kontynuacja i podnoszenie efektów treningów i szkoleń prowadzonych w organizacji. Świadomy swoich umiejętności, mocnych stron, silnie  zmotywowany  menedżer przyjmuje postawę i zachowania lidera, wpływając tym samym na rozwój  i wzrost efektywności zespołu.

wstecz