Executive coaching

Co to jest executive coaching?

Executive coaching adresowany jest do najwyższej kadry menedżerskiej, osób bezpośrednio zarządzających lub mających kluczowy wpływ na zarzadzanie organizacją. Jest zindywidualizowanym, empirycznym procesem rozwoju, który buduje zdolność lidera do osiągania krótko- i długo- terminowych celów organizacji.

Executive coaching jest również procesem integrującym wyzwania osobiste i zawodowe, prowadzi do wzrostu samoświadomości menedżera, wznosi poziom kompetencji liderskich na wyższy poziom, wpływa wreszcie na osobistą transformację wywołując zmiany w różnych obszarach życia lidera.

Executive coaching jest prowadzony podczas indywidualnych spotkań, napędzany przez szerokie spojrzenie z różnych perspektyw, oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu oraz szacunku.

Co wyróżnia executive coaching?

1. Executive coaching ma większy wpływ na firmę

Menedżerowie zarządzający mają wpływ na decyzje finansowe spółki, niejednokrotnie dysponują wielomilionowymi budżetami. Argumenty ekonomiczne przemawiające za executive coachingiem będą bardzo uważnie brane pod uwagę. A zatem i praca coacha będzie mieć większy wpływ na organizację niż w przypadku „zwykłego” business coachingu.

2. Executive coaching jest bardziej intensywny, empiryczny  i spersonalizowany

Obecność, uważność  i zaangażowanie coacha stają się szczególne ważne. Badania pokazują, że jakość relacji,  stopień porozumienia pomiędzy menedżerem zarządzającym a coachem w relacji coachingowej jest jednym z najważniejszych czynników, wpływającym na decyzję o podjęciu współpracy.

3. Doświadczenie biznesowe executive coacha jest ważne

Kierownictwo zwykle oczekuje, że coach ma doświadczenie biznesowe, praktyczną wiedzę jak biznes działa i z jakimi wyzwaniami w biznesie mierzą się liderzy. Warto, aby coach orientował się w branży, w której pracuje lider. To wpływa na wiarygodność coacha, a co za tym idzie, łatwość wytworzenia porozumienia i zyskania głębokiego zaufania.

4. Executive coaching jest długoterminowy i ma potencjalnie szerszy wpływ

Kontrakt na ogół przewiduje współpracę  przez co najmniej sześć miesięcy, a często dłużej. To jeden z powodów, dlaczego relacja jest ważna. Executive coaching może obejmować również inne osoby w firmie, na tym samym poziomie zarządzania.

Executive coach może towarzyszyć menedżerowi podczas wykonywania obowiązków nie tylko po to, aby zobaczyć miejsce pracy klienta i zrozumieć jego świat, ale również by pełnić rolę „cienia” podczas pracy i dawać klientowi bezpośredni feedback.