Business Coaching


Business coaching sprawdza się najlepiej jako kontynuacja szkoleń, podnoszenie efektów treningów, pozytywnie wpływa zarówno na zespoły jak i jednostki.

Executive Coaching prowadzony w celu doskonalenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i rozwoju zdolności przywódczych dla wyższej kadry zarządzającej dużych firm i korporacji, będzie również miał zastosowanie do właścicieli mniejszych firm; Leadership Coaching stanowi nieodłączny element procesu coachingu zarówno dla dyrektorów, prezesów jak i dla menedżerów liniowych. Z kolei planując wzmocnienie kompetencji menedżerskich nie sposób pominąć w planie rozwojowym programu coachingu zespołu.

Jedną z ról menedżera w organizacji jest wytyczanie celów rozwojowych dla podwładnych pracowników, ale często bywa tak, że menedżer nie ma czasu na systematyczne prowadzenie coachingu, bądź sytuacja podległości służbowej blokuje pełne zaufanie. W tej sytuacji, rozsądnym i efektywnym rozwiązaniem jest zaangażowanie profesjonalnego coacha spoza organizacji.

Korzyści z coachingu dla klienta:
  1. Poszerzenie samoświadomości, rozwój posiadanych zasobów.
  2. Wzrost efektywności
  3. Wzrost satysfakcji, motywacji
  4. Wzrost profesjonalizmu, szanse na awans
  5. Większa pewność siebie,  swoboda poruszania się w biznesie, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy

 Korzyści z coachingu dla organizacji:
  1. Wysoka skuteczność – coaching stwarza możliwość bardzo precyzyjnych działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta
  2. Wielopoziomowość – holistyczne podejście owocuje wzrostem systemowej świadomości danej jednostki. Osoba poszerza własne rozumienie wzajemnych wpływów systemowych, myślenia przyczynowo-skutkowego, działania strategicznego. Wzrost świadomości i samoświadomości jednostki wprost owocuje dla organizacji, której ta jednostka jest częścią.
  3. Rozwój – promowanie zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania, poprzez ich nowatorskie działania i modelowanie postaw.

wstecz