COEDRO / Blog / III. O coachingu / 1. Perspektywa lidera / Odkrywanie przez pytanie

Coaching jest to proces, w którym – mniej lub bardziej intensywnie – gotowość do zmiany przeradza się w inicjatywę do zmiany, pociągającą za sobą działanie, krok pierwszy, drugi, trzeci, czasem skok…a to wszystko z dużym ładunkiem pozytywnej energii. Jak to się dzieje?

Ktoś, kto chce zapoznać się z przebiegiem procesu coachingowego bez trudu dowiaduje się, że za pracę, efekty, działanie i zmianę opowiada klient. Co zatem robi coach? Przede wszystkim:

  1. Słucha
  2. Zadaje pytania

I to wszystko? Prawie wszystko. Warto jednak wyjaśnić, co  to znaczy SŁUCHAĆ w coachingu? I jakie PYTANIA zadaje coach?

Słuchanie w coachingu to absolutne skupienie się na świecie klienta, jego doświadczeniach, jego strategiach działania. Ważne jest nie tylko co klient mówi, ale jak mówi, czasami również to, czego nie mówi. Wydaje się proste i banalne, ale…Ile razy ktoś słuchał Cię tak bardzo uważnie? Ile razy ktoś koncentrował się wyłącznie na Tobie? Nie są to doświadczenia na tyle częste, by nie zapamiętać siły takiej relacji. A rezultatem uważnego słuchania są trafne pytania.

PYTANIA, które zadaje coach można podzielić na 3 grupy;

  1. Pytania, które również Ty sobie zadajesz i na które masz odpowiedzi. Może już  nawet wdrażasz rozwiązanie, a może jeszcze szukasz alternatywy i rozważasz możliwe opcje.
  2. Pytania, które sobie zadajesz, ale… nie odpowiadasz na nie. Może unikasz odpowiedzi, może jest niewygodna, a może niejednoznaczna, może przed nią uciekasz…?
  3. Pytania, których jeszcze nikt Ci nie zadał.

W procesie coachingowym kluczowe są wnikliwe, trafne pytania, jakie zadaje coach. Takie, które do tej pory pozostawały bez odpowiedzi jak również te, które całkowicie Cię zaskoczą. Ich moc sprawia, że zmienia się Twoja samoświadomość, że prowokują do przemyśleń, rewizji własnych przekonań i skłaniają do działania.

A kiedy już chcesz działać – to działasz! Zgodnie ze swoim najlepszym pomysłem oraz własną najskuteczniejszą strategią. I to doświadczenie jest naprawdę niezwykłe i budujące.

Na zakończenie warto wspomnieć, że coaching nie zadziała we wszystkich przypadkach, gdy oczekujesz, że:

  • to świat wokół Ciebie  powinien się zmienić
  • otrzymasz zestaw fantastycznych rad niedostępnych niewtajemniczonym
  • różne sprawy i problemy “same się rozwiążą” bez Twojego wysiłku i zaangażowania

A zatem, sprawdź czego naprawdę oczekujesz od siebie. Pamiętaj, że każdą podróż,  nawet tę na tysiąc mil, rozpoczynasz od postawienia pierwszego, małego kroku.

To Cię może zaciekawić:

Twoja Wyspa Skarbów
Dla kogo coaching?