COEDRO / Blog / III. O coachingu / 3. Co coachingiem nie jest / Mediacje, czyli jak rozwiązywać trudne konflikty / Single blue pawn figure between red and yellow groups

Blue figure in the middle between red and yellow groups. Meditation, leadership, diversity, unification concept.