COEDRO / Blog / III. O coachingu / 2. Perspektywa organizacji / - diagnostyczne wsparcie w coachingu / Kwestionariusze Hogana

Hogan, to międzynarodowy autorytet w diagnozowaniu osobowości oraz konsultingu. Firma posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe wspierając swych klientów w obniżaniu płynności kadr i podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego w firmach.

Wykonuję następujące badania:
 • Kwestionariusz Osobowości – Hogan Personality Inventory (HPI)
 • Badanie rozwojowe Hogana – Hogan Development Survey (HDS)
 • Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji – Motivates, Values and Preference Inventory (MVPI)

1. Kwestionariusz Osobowości Hogana (Hogan Personality Inventory  – HPI)

Dostarcza wiedzy na temat jak dana osoba postrzegana jest przez otoczenie w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków. Jest informacją na temat „jasnej” (demonstrowanej na co dzień) strony osobowości, a zatem spojrzeniem z perspektywy obserwatora na „reputację” osoby badanej.
Pełny raport HPI daje obraz mocnych stron i obszarów rozwojowych.

Cechy charakterystyczne i korzyści

• 206 pytań ”prawda”/”fałsz”,

• czas wypełniania 15-20 minut,

• pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,

• bazujący na Modelu Pięcioczynnikowym,

• znormalizowany na grupie ponad 500 000 pracujących dorosłych na całym świecie,

• zwalidowany dla ponad 200 zawodów obejmujących wszystkie główne gałęzie przemysłu,

• itemy pozbawione inwazyjnej i natrętnej treści,

• brak negatywnego wpływu,

• natychmiast dostępne wyniki i raporty,

• administracja online poprzez zabezpieczony dostęp.

Skale podstawowe mierzone przez test HPI

 • Stabilność – pewność siebie, samoocena, opanowanie w sytuacji presji.
 • Ambicja – inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy.
 • Towarzyskość – ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych.
 • Wrażliwość Interpersonalna – takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymania relacji z innym.
 • Systematyczność – samodyscyplina, odpowiedzialność, sumienność.
 • Dociekliwość – wyobraźnia, ciekawość oraz potencjał twórczy.
 • Otwartość na wiedzę – orientacja na osiągnięcia, bycie na bieżąco w sprawach biznesowych i technicznych.

2. Badanie Rozwojowe Hogana (Hogan Development Survey – HDS)

Badanie ocenia 11 powszechnie występujących obszarów ryzyka efektywności zawodowej, które wpływają negatywnie na ludzkie kariery, relacje oraz satysfakcję z życia. Ryzyka oceniane przez HDS będą ujawniać się w sytuacjach, w których dana osoba nie będzie aktywnie zarządzała swoim wizerunkiem.

Cechy charakterystyczne i korzyści

 • 168 pytań “prawda”/”fałsz”,
 • czas wypełniania: 15-20 minut,
 • pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,
 • zawiera cechy nieopisane przez Model Pięcioczynnikowy,
 • identyfikuje problematyczne aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • znormalizowany na grupie ponad 10 000 pracujących menadżerów,
 • itemy pozbawione inwazyjnej treści,
 • brak negatywnego wpływu,administracja online poprzez zabezpieczony dostęp.

Skale podstawowe mierzone przez test HDS

 • Labilność Emocjonalna – poddający się nastrojom, łatwo się denerwujący, trudny do zadowolenia i zmienny emocjonalnie.
 • Podejrzliwość – nieufny, cyniczny, wrażliwy na krytykę i skoncentrowany na negatywach.
 • Zachowawczość – nieasertywny, oporny na zmiany, unikający ryzyka i wolno podejmujący decyzje.
 • Zamknięcie w Sobie – trzymający się na uboczu, obojętny na uczucia innych, małomówny.
 • Nieelastyczność – na pozór chętny do współpracy, ale w rzeczywistości irytujący się, uparty i niewspółpracujący.
 • Arogancja – zbytnio pewny siebie, wyniosły, o zawyżonym poczuciu własnej wartości.
 • Manipulowanie – czarujący, podejmujący ryzyko, testujący granice i poszukujący ekscytacji.
 • Teatralność – aktorski, poszukujący uwagi, przeszkadzający, wykazujący słabą umiejętność słuchania.
 • Fantazjowanie – twórczy, ale myślący i działający w nietypowy lub ekscentryczny sposób.
 • Drobiazgowość – skrupulatny, precyzyjny, trudny do zadowolenia i mający tendencję do mikrozarządzania.
 • Oportunizm – skory do zadowalania innych i niechętny samodzielnemu działaniu lub wyrażaniu opinii.

3. Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (Motivates, Values and Preference Inventory – MVPI)

Narzędzie Hogana pozwala oszacować dopasowanie pomiędzy wartościami danej osoby a motywatorami dostarczonymi przez kulturę organizacyjną lub zajmowane (oczekiwane) stanowisko, dostarcza przydatne dane, w jaki sposób zarządzać innymi, pomaga ludziom zrozumieć ich zainteresowania, motywy i preferencje.

Warto dodać, iż połącznie diagnozy HPI oraz MVPI udziela także wskazówek dotyczących integralności danej osoby, jej podejścia do etyki i zasad.

Cechy charakterystyczne i korzyści

 • 200 pytań,
 • czas wypełniania: 15-20 minut,
 • pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,
 • zwalidowany na grupie pracujących dorosłych w ponad 100 organizacjach,
 • itemy pozbawione inwazyjnej i natrętnej treści,
 • brak negatywnego wpływu na osoby badane,
 • ocenia dopasowanie pomiędzy wartościami osoby a kulturą organizacyjną,
 • przewiduje zarówno sukces zawodowy, jak i satysfakcję z pracy,
 • opisuje środowisko pracy kreowane przez liderów,
 • administracja online poprzez zabezpieczony dostęp,
 • aplikacja dostępna w wielu językach. 

Skale mierzone przez test MVPI

 • Rozpoznawalność – pragnienie uwagi, aprobaty i pochwał.
 • Władza – dążenie do sukcesu, osiągnięć, statusu i kontroli.
 • Hedonizm – orientacja na zabawę, przyjemności i radość.
 • Altruizm – chęć pomagania innym i wnoszenia wkładu w rozwój społeczeństwa.
 • Przynależność – pragnienie czerpania przyjemności z interakcji społecznych.
 • Tradycja – poświęcenie, silne osobiste przekonania i poczucie obowiązku.
 • Bezpieczeństwo – potrzeba przewidywalności, struktury i ładu.
 • Finanse  – zainteresowanie pieniędzmi, zyskiem, inwestycjami oraz możliwościami biznesowymi.
 • Estetyka – potrzeba wyrażanie siebie, troska o styl i wygląd produktów pracy.
 • Nauka – poszukiwanie wiedzy, badań, technologii i danych

<- powrót