COEDRO / Blog / III. O coachingu / 2. Perspektywa organizacji / - diagnostyczne wsparcie w coachingu / Hogan Assessment Systems, czyli doskonały sposób badania mocnych i słabych stron

O potencjale i rozwoju firmy w dużej mierze decydują pracownicy. Każda firma szuka zatem efektywnych narzędzi, które pomogłyby jej w stworzeniu zespołu idealnego. Jednym z nich jest Hogan Assessment System.

Poznaj słabe i mocne strony pracowników

Hogan Assessment System to system, który został stworzony z myślą o środowisku biznesowym. Pozwala on określić mocne i słabe strony pracownika, jego potencjał, predyspozycje oraz to, czy jego wartości, priorytety są zbieżne z wartościami danej firmy.

Ocena może być przeprowadzana w oparciu o trzy testy:

 • kwestionariusz osobowości – analizuje osobowość widzianą z zewnątrz, wykorzystywany do przewidywania efektywności w pracy,
 • badanie rozwojowe – analizuje czynniki ryzyka wpływające na efektywność i zachowania w relacjach interpersonalnych, wskazuje na cechy i tendencje, które mogą hamować produktywność, czy zagrażać karierze
 • kwestionariusz motywów, wartości i preferencji – wskazuje rdzenne wartości, dążenia i zainteresowania osoby, wyłania wartości, które wzmacniają lub wpływają negatywnie na efektywność osoby jako lidera

Zarządzanie na 5

Test Hogana sprawdza się zarówno na etapie rekrutacji, jak również podczas przydzielania ważnych zadań projektowych, wybierania osób kierujących zespołem, motywowania oraz wspierania rozwoju pracowników, np. w formie szkoleń, a także w ocenie potencjały przywódczego. Znajomość słabych i mocnych stron pracowników, wartości, jakimi się kierują oraz tego, jak sprawdzają się w relacjach międzyludzkich znacznie ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • pomaga wyłaniać osoby z potencjałem przywódczym,
 • pomaga dobierać członków grup pracujących nad danym projektem,
 • ułatwia rozwiązywanie konfliktów,
 • ułatwia organizację pracy,
 • pomaga stworzyć efektywne systemy motywacji i wynagradzania,
 • pozwala ocenić, które obszary wiedzy i jakie umiejętności należy poprawić.

Korzyści:

 • pewność dokonania właściwego wyboru w procesie rekrutacji, dzięki dopasowaniu pracownika do danego stanowiska pod kątem nie tylko jego umiejętności, ale również naturalnego talentu i potencjału,
 • zwiększenie efektywności szkoleń, dzięki wybieraniu wyłącznie tych propozycji, które są potrzebne dla rozwoju umiejętności pracownika,
 • zwiększenie efektywności pracy jednostek i zespołów, dzięki podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących kadry menadżerskiej oraz składu grup projektowych,
 • wzrost zadowolenia pracowników, jako efekt wspierania ich rozwoju i wskazania właściwej ścieżki zawodowej,
 • poprawa komunikacji i atmosfery w firmie, dzięki dedykowaniu odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska.

Czynniki te przekładają się na rozwój firmy, poprawę wyników finansowych oraz redukcję strat wynikających z nietrafionych wyborów kadrowych i szkoleniowych.

Co ważne:

 • Test nie wpływa negatywnie na uczestników i nie wywołuje u nich stresu.
 • Narzędzie nie wymaga wyłączenia danej osoby z jej obowiązków na cały dzień.
 • Czas wypełnienia jednego testu to ok.. 15-20 minut. Test można wypełnić on-line za pomocą dowolnego narzędzia internetowego. Może więc być wykonany zarówno w w firmie jak i w domu.