COEDRO / Blog / II. Samoświadomość lidera / 1. Samoświadomość / 5 talentów w drodze do mistrzostwa

Odkrywanie talentów to jeden z najważniejszych aspektów rozwoju osobistego, w każdym wieku. Pytanie, czym w istocie jest talent i jak można go rozpoznać?

Według  słownika języka polskiego,  talent  jest to uzdolnienie w jakiejś dziedzinie (np. artystycznej, naukowej, politycznej). Tak definiowany talent bywa pułapką dla osób rozmyślających o swoich uzdolnieniach, czy przekonanych o braku takowych. “Jeśli nie potrafię śpiewać, tańczyć, malować, nie mam głowy do liczb albo predyspozycji do publicznych wystąpień, to znaczy, że nie mam żadnego talentu”.

W tzw. obiegowej opinii rzadziej używa się szerokiej definicji talentu, obejmującej wszystkie aspekty życia. Marcus Buckingham i Donald O. Clifton, przywołując w książce „Teraz odkryj swoje silne strony” badania Instytutu Gallupa, odnoszą się do wzorców myślenia i zachowania, odczuć zmysłowych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Talenty stanowią naturalny potencjał predyspozycji, które są fundamentem budowania mocnych stron. Wystarczy rozpoznać 5 z nich, najsilniej występujących, aby otrzymać wyjątkowy zestaw, dający ogromny i unikalny potencjał do rozwoju. Pięć cech z zestawu 34 daje ponad 278 tys. kombinacji, a zatem każdy z nas jest wyjątkowy!

Ujawniających się, najważniejszych 5 z 34 cech, stanowi podstawę budowania osobistego programu spójności i mistrzostwa.

Filarem rozwoju silnych stron jest talent; jednak jego występowanie nie przesądza jeszcze o ujawnianiu się silnej strony, czy unikalnego zestawu silnych stron. Do maksymalnego wykorzystania potencjału w drodze do mistrzostwa potrzebna będzie jeszcze wiedza oraz rozwijanie umiejętności. A zatem na silne strony składają się 3 niezmiernie ważne elementy:

 • talent, który jest wrodzonym wzorcem, trwałym i wyjątkowym
 • wiedza
 • umiejętności, czyli zdolności do najefektywniejszego wykorzystania uzdolnień i wiedzy.

Prawda jest taka, że narzucona lub wewnętrzna potrzeba perfekcjonizmu każe koncentrować się na brakach, pochłaniając czas, pieniądze i energię niezbędne do zainwestowania w rozwój silnych stron

.
Skoro wiadomo, że każdy ma jakiś talent, dlaczego wiele osób przez lata żyje w przekonaniu, że nie posiadają żadnego?
 • Po części wynika to z posługiwania się powszechniejszą definicją talentu, że jest to uzdolnienie artystyczne, ruchowe, naukowe itp.
 • Presja i oczekiwania otoczenia może stłumić ujawnianie się talentu, bo akurat to, co lubisz robić, w czym czujesz się dobrze, nie wydaje się mieć w oczach rodziców, czy organizacji praktycznego znaczenia i nie znajduje uznania.
 • Nie dostrzeganie korzyści i przewagi wynikających z unikalnego zestawu kilku talentów, czyli brak holistycznego spojrzenia na potencjał. Większość ludzi potrafi stwierdzić jakie konsekwencje mogą wynikać z braku np. empatii, natomiast niewiele osób zastanawia się jaki potencjał może tkwić w posiadaniu zestawu talentów, na przykład takich, jak: ROZWIJANIE INNYCH i RYWALIZACJA, albo WIZJONER i BLISKOŚĆ.
 • Koncentracja na niwelowaniu słabych stron, powoduje wydatkowanie ogromnej energii, co w połączeniu ze słabymi rezultatami, daje  poczucie bezowocności wysiłków, a stąd prosta droga do przekonania o beztalenciu, braku poczucia własnej wartości.
.
Jak rozpoznać talent u siebie, u naszych dzieci, pracowników?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie ma uzdolnień lepszych czy gorszych. Talent to potencjał.  ZDYSCYPLINOWANIE, czy ELASTYCZNOŚĆ to dwie odmienne cechy, jak wysoki wzrost i niski, umiejętnie rozwinięte dają ponadprzeciętne możliwości ich posiadaczowi.

Jednym z niezawodnych symptomów, możliwych do zaobserwowania dość wcześnie i w różnych sytuacjach, jest szybkie uczenie się i pojmowanie zjawisk w obszarze, w którym dana osoba wykazuje uzdolnienie. Mający wyczucie rytmu szybciej pojmie zarówno dynamikę wiersza jak i dynamikę tańca; osoba o zdolnościach analitycznych będzie wykazywać łatwość dostrzegania struktur, wzorców, algorytmów.

Zauważalna przyjemność w robieniu czegoś. Osoba komunikatywna będzie uwielbiać historyjki, zawsze robiąc z nich właściwy użytek,  inna będzie odczuwać autentyczną radość naprawiając zabawki, programy, zepsute przedmioty, układając rzeczy na miejsce.

Poczucie zadowolenia w wykonaniu czynności wynikających z naszego uzdolnienia, a nawet stan „flow”, który opisywał  M. Csikszentmihalyi, powodujący utratę kontroli nad czasem, jest znaczącym sygnałem, że możemy mieć do czynienia z talentem.

Inną, charakterystyczną cechą są spontaniczne reakcje, szczególnie w sytuacjach nietypowych, zaskakujących, nieznanych.  W nowej klasie, czy na pierwszym spotkaniu z grupą urlopowiczów, osoba (dorosły, czy dziecko) z talentem określanym jako CZAR od razu znajdzie sposób, żeby nawiązać rozmowę, nową znajomość. Osoba z talentem BLISKOŚĆ, będzie raczej szukać towarzystwa osób znajomych, a jeśli takich nie znajdzie, to będzie rozglądać się za podobnymi do niej, lub przynajmniej wydającymi się mniej obce.  Pierwsza będzie miała dużo serdecznych, aczkolwiek płytkich kontaktów, druga zadowoli się mniejszą liczba kontaktów, jednak głębszych, opierających się na  emocjonalnej zażyłości.

I wreszcie sygnałem wskazującym na talent, jest naturalne pragnienie, fascynacja czy wręcz uporczywe dążenie, by tę ulubioną czynność ciągle robić, powtarzać, doskonalić.

34 talenty wg. Instytutu Gallupa

 1. Aktywator
 2. Analityk
 3. Bezstronność
 4. Bliskość
 5. Czar
 6. Dowodzenie
 7. Dyscyplina
 8. Elastyczność
 9. Empatia
 10. Indywidualizacja
 11. Integrator
 12. Intelekt
 13. Komunikatywność
 14. Kontekst
 15. Maksymalizacja
 16. Naprawianie
 17. Odkrywczość
 18. Odpowiedzialność
 19. Optymista
 20. Organizator
 21. Osiąganie
 22. Poważanie
 23. Pryncypialność
 24. Rozwaga
 25. Rozwijanie innych
 26. Rywalizacja
 27. Strateg
 28. Uczenie się
 29. Ukierunkowanie
 30. Wiara w siebie
 31. Wizjoner
 32. Współzależność
 33. Zbieranie
 34. Zgodność

Test można wykonać na stronie: http://www.strengthstest.com

.

Co daje odkrycie swoich 5 talentów?

 • większą samoświadomość swoich silnych stron i ograniczeń
 • pozwala koncentrować się na tym co jest najważniejsze, dając szansę na rozwój swoich silnych stron
 • pozwala na dojście do mistrzostwa, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których konieczne jest wczesne rozpoczęcie treningu
 • zwiększa poczucie siły, własnej wartości i unikalności
 • daje szanse na uzyskiwanie dochodów z wykonywania tego, co najbardziej się lubi (zarabianie na pasji)
 • rozwijając mocne strony zyskuje się poczucie spójności i spełnienia.