COEDRO / Aktualności / Projekty / Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj.

Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od roku 2020 Coedro jest liderem międzynarodowego projektu prowadzonego w partnerstwie z Fundacją Verum (www.fundacjaverum.pl) oraz Change The World (www.world-changers.org/portal/) z Norwegii. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie ze strony polskich NGOs na materiały dotyczące metod i narzędzi pracy z własnymi wolontariuszami, tak aby utrzymać ich motywację, wzmocnić ich a jednocześnie ochronić psychicznie przed negatywnym oddziaływaniem pracy z trudnymi tematami na ich własne życie i samopoczucie. W projekcie wypracowywane są uniwersalne rozwiązania (w formie modułowej) dla polskich NGOs w oparciu o doświadczenia norweskich organizacji pozarządowych. Będą one udostępnione do powszechnego użytku na zakończenie projektu.  Strona projektu: www.motivus.eu

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.