COEDRO / Aktualności / Projekty / Dyliżans do Przyszłości
Dyliżans do Przyszłości to unikalny, autorski projekt prowadzenia procesów coachingowych dla tutorów – wolontariuszy Akademii Przyszłości w Regionie Warszawskim, przez coachów – studentów lub absolwentów psychologii, specjalizujących się w coachingu. Autorem projektu jest Monika Górska.

Projekt trwał od stycznia do czerwca 2014 roku.

W realizację projektu byli zaangażowani:

  • Akademia Przyszłości w Regionie Warszawskim, której wolontariusze – tutorzy uczestniczą w procesach coachingowych jako klienci;
  •  Studenci i absolwenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Rozwoju Osobowości “Progres” pełniący w projekcie role coachów;
  •  Małgorzata Ziółek, która jest Business Coachem ICC oraz Superwizorem akredytowanym przez Izbę Coachingu, wspierająca w projekcie coachów i pełniąca dla nich rolę superwizora;
  •  Monika Górska właścicielka COEDRO Coaching Edukacja Rozwój pełniąca w projekcie rolę lidera i współorganizatora.

Patronat nad projektem objęła Izba Coachingu. 

Sylwetki coachów współpracujących w projekcie “Dyliżans do Przyszłości”:

Maciej BUDKOWSKI

Student V roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 5 lat interesuje się̨ szeroko rozumianym rozwojem osobistym oraz praktycznym zastosowaniem psychologii. Uwielbia sport, który uprawia kilka razy w tygodniu. Od ponad pół roku jest coachem, zajmuje się̨ life coachingiem oraz biznes coachingiem w zakresie zarządzania sobą̨ w czasie, motywacji oraz realizacji celów. W lutym rozpoczyna kolejny etap swojej nauki w Studium Coachingu MLC.

 

Gosia CHRAPKIEWICZ

Z wykształcenia psycholog, ukończyła specjalizację wspieranie rozwoju osobowości. Coachingiem zajmuje się̨ od dwóch lat, głównie w obszarze life coachingu. Lubi pracować́ zarówno z osobami dorosłymi jak i z dziećmi oraz młodzieżą̨. Jest instruktorką ZHP. W ostatnim czasie pracowała jako psycholog w domu dziecka. Jej pasją jest muzyka, przez 4 lata grała i śpiewała w zespole wykonującym poezję śpiewaną̨.

Alicja GNIEWEK

Psycholożka, trenerka, coach w trakcie certyfikacji. Obecnie rozwija się naukowo, jako doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się̨ m.in. tożsamością̨ człowieka. Coaching towarzyszy jej od ponad dwóch lat – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Coachingowe spotkania z drugą osobą nieustannie inspirują i zaskakują ją swoją mocą. Amatorka w dziedzinie fotografii i eksperymentatorka w kuchni.

 

Marcin JOHN

Ukończył Wydział Psychologii UW oraz Studium Coachingu MLC. Coachingiem zajmuje się̨ trzeci rok – pracował zarówno z klientami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i osobami prywatnymi. Właśnie objął funkcję prezesa nowopowstałego Stowarzyszenia Coachów PRIZM, założonego przez absolwentów sekcji coachingowej SKN Progres. Bardzo dobrze zna realia NGO – od 2005 jest instruktorem ZHP, gdzie pełnił funkcje Szefa Zespołu Kadry Kształcącej oraz Z-cy Komendanta Hufca.

Julia KAWALEC

Studentka V roku Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których kończy specjalizację terapia rodzin i małżeństw. Jest w trakcie rocznego kursu trenerskiego w Szkole Trenerów Dramy – Drama Way. Czynnie zajmuje się̨ coachingiem, zwłaszcza w ramach Studenckiego Koła Naukowego Progres. Udziela się̨ w pracy wolontariackiej m.in. w Szlachetnej Paczce.

Dominika PRUSZCZAK

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę̨ Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. W coachingu ceni możliwość́ towarzyszenia klientom w rozwijaniu swojego potencjału oraz obserwowania i wspierania ich w dążeniu do celu. Od dwóch lat prowadzi procesy life coachingu oraz coachingu kariery, zarówno w parze jak i indywidualnie. Prywatnie pasjonatka biegania oraz eksperymentowania w kuchni.

Napisano o Projekcie:

Dyliżansem do sukcesu z COEDRO
Dyliżansem, dyliżansem…

 

<- powrót