Standardy i etyka

Ważne informacje dotyczące wszystkich certyfikowanych coachów ICC zawarte są w sekcji Dokumenty na stronie ICC Poland.

Poniżej znajdują się odwołania do dokumentów mówiących o podstawowych kompetencjach, etyce i standardach oraz wyjaśniające istotę podejścia holistycznego w coachingu. (więcej…)

Metoda

Proponowana przez nas formuła coaching ICC – to podejście holistyczne. Uwzględnia, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.

Metoda, którą prowadzimy coaching podlega standardom ICC – International Coaching Community. Jest to międzynarodowa organizacja kreująca   standardy etyczne i zawodowe coachingu oraz certyfikującą coachów w społeczności międzynarodowej. Standardy te są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby i określają precyzyjnie prawa i obowiązki Coacha ICC wobec Klienta oraz wykonywanej profesji. Proponujemy naszym klientom certyfikowanych coachów ICC. W razie potrzeby Klient może wybrać coacha ICC – oferujemy możliwość spotkania się więcej niż z jednym coachem.

Małgorzata Rymkiewicz

Business Coach ICC

 

Przeczytaj także: Standardy i etyka