Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem.

Firma COEDRO jest członkiem Izby Coachingu.

Monika Górska w latach 2013-2015  pełniła w Izbie Coachingu funkcję Przewodniczącej Komisji d.s. Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

<- powrót