Od 2011 roku jestem właścicielką firmy COEDRO (Coaching Edukacja Rozwój) specjalizującej  się w business coachingu, leadership coachingu oraz prowadzeniu projektów coachingowych (więcej O firmie).

W latach 1993-2011 pracowałam w banku Pekao SA, gdzie przez 15 lat pełniłam funkcje menedżerskie. Zajmując przez ponad 10 lat stanowisko dyrektora dużych oddziałów w Warszawie, zdobyłam niezwykle bogate doświadczenie jako menedżer i lider. Odpowiadałam za realizację celów biznesowych na rynku klienta detalicznego oraz firm, osiągając sukcesy i zdobywając nagrody. W czasie historycznej, pierwszej w Polsce fuzji czterech banków uczestniczyłam we wdrażaniu kluczowych zmian pracując w zespołach kompetencyjnych: ds. Wdrażania Jednolitej Kultury Organizacyjnej oraz ds. Zarządzania Przez Jakość (TQM).

Posiadam doświadczenie między innymi w:

  • zarządzaniu wieloma zespołami oraz rozległą siecią placówek
  • zarządzaniu sprzedażą produktów i usług bankowych,
  • realizacji celów biznesowych na rynku klienta detalicznego oraz firm,
  • zarządzaniu jakością obsługi i satysfakcją klienta
  • reorganizacji i budowaniu zespołów,
  • projektowaniu nowych usług i produktów,
  • wdrażaniu zmian organizacyjnych.