1. Dojrzałość  i doświadczenie życiowe

Kobiety do wieku nie lubią się przyznawać, ale z drugiej strony tak naprawdę to nie metryka stanowi o dojrzałości człowieka 🙂 Dojrzałość rozwija się w drodze życiowej, w wyniku doświadczeń, odkryć, przemyśleń, refleksji. Za sobą mam już wychowanie dwóch córek, działalność pedagogiczną, społeczno-polityczną, ciekawe podróże, wiele lat pracy w banku, a także kilka lat prowadzenia własnej firmy.

 2. Doświadczenie w pracy coacha

Jako coach pracuję od 2011 roku. Moimi klientami są przede wszystkim menedżerowie oraz właściciele firm. Współpracuję również z liderami organizacji pozarządowej jako coach i superwizor dla mniej doświadczonych kolegów.

 3. Doświadczenie w biznesie

Prawie dwadzieścia lat pracy w banku, piętnaście lat na stanowiskach menedżerskich, w tym dziesięć lat jako dyrektor dużych oddziałów.  Zarządzanie zespołami, placówkami,  sprzedażą, relacjami z klientami to bagaż doświadczeń, który ma znaczenie w coachingu kadry kierowniczej. Daje zrozumienie i porozumienie, niezależnie od celu coachingowego.

 4. Prowadzenie coachingu zgodnie z międzynarodowymi standardami

Coaching jest już zawodem z określonymi standardami, wymaganiami i kompetencjami. Skończyłam międzynarodową szkołę coachingu ICC, swoje kompetencje i umiejętności poddałam ocenie niezależnych organizacji akredytujących coachów – posiadam akredytację ACC ICF oraz akredytację Izby Coachingu.

 5. Etyka

Jako zawodowy coach należę do organizacji zrzeszających profesjonalnych coachów: International Coach Federation, International Coaching Community oraz Izby Coachingu. Wszystkie te organizacje zobowiązują swoich członków do przestrzegania standardów i kodeksu etycznego, pod rygorem wykluczenia z organizacji i odebrania akredytacji.

6. Jasne zasady współpracy

Na początku współpracy z klientem ustalamy wspólnie kontrakt – prawa i obowiązki, czego zobowiązujemy się przestrzegać, co dla nas jest ważne, ile ma trwać proces, jak będzie zorganizowany, na jakie warunki i zasady umawiamy się. Przedstawiam również klientowi standardy etyczne, według których działam.

 7. Włączenie do etapu diagnozy profesjonalnych narzędzi

W coachingu biznesowym często zachodzi potrzeba przeprowadzenia diagnozy, która jest potem podstawą do ustalania celów coachingowych. Do tego etapu, na życzenie klientów, mogę włączyć profesjonalne narzędzia, takie jak Analizy Extended DISC – badające style zachowań, czy Hogan Assessment – testy służące do oceny reputacji, obszarów ryzyka oraz motywacji lidera.

 8. Aktualna wiedza i nieustanny rozwój

Od ukończenia w 2011 roku szkoły coachingu, co roku uzupełniam wiedzę uczestnicząc w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Korzystam z superwizji i mentoringu. Na bieżąco również śledzę co dzieje się w branży coachingowej, zapoznaję się z badaniami.

 9. Powołanie

Coaching jest dla mnie czymś więcej niż tylko zawodem i sposobem uzyskiwania dochodów. To powołanie i wiara, że nawet małe zmiany mogą sprawić wielką jakościową różnicę w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym.

 10. Ciekawość ludzi

Cieszy mnie każda możliwość pracy z osobą, która postanowiła wprowadzić zmiany i znalazła odwagę aby to zrobić. Czuję wielki szacunek i podziw dla ich determinacji i odwagi. Im więcej ludzi poznaję, tym większej nabieram pokory dla głębokiej mądrości znajdującej się w każdym człowieku.