O coachingu


Coaching jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia się i rozwoju.

Dzięki indywidualnej – a przez to niezwykle precyzyjnej – pracy Coacha z Klientem, następuje identyfikacja nieskutecznych zachowań utrudniających osiąganie celów, wzrost motywacji u Klienta, rozwój jego potencjału, zwiększenie świadomości.

Coaching jest bardzo efektywnym procesem ponieważ jego siłą jest bezpośrednia i partnerska  relacja pomiędzy Klientem i Coachem. Kiedy Klient chce zmiany, wsparcie jakie otrzymuje pozwala dokonać mu takiej zmiany, jakiej potrzebuje, takiej, która najlepiej go rozwija, w czasie najlepszym jaki jest możliwy.

Coach będąc bardzo uważnym towarzyszem Klienta wspiera go, pomaga odkrywać własne bogate zasoby, jak również pomaga nauczyć się rozpoznawania nieużytecznych schematów, blokujących rozwój.

To wszystko odbywa się podczas niezwykłego procesu, którego efektem jest zmiana i rozwój – w takim wymiarze, jakim zaplanował sobie Klient.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie
oraz wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej
zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

.

Przeczytaj również o:

Leadership coachingu Business coachingu Executive coachingu Life coachingu Zasadach prowadzenia projektu coachingowego