Izba Coachingu

Izba Coachingu

Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem.

Firma COEDRO jest członkiem Izby Coachingu. (więcej…)

Kwestionariusze Hogana

Kwestionariusze Hogana

Hogan, to międzynarodowy autorytet w diagnozowaniu osobowości oraz konsultingu. Firma posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe wspierając swych klientów w obniżaniu płynności kadr i podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego w firmach.

(więcej…)

Extended DISC

Extended DISC

Analiza Extended DISC nie bada osobowości, jest natomiast bardzo użytecznym oraz obiektywnym narzędziem do obserwacji i analizy zachowań. (więcej…)

Certyfikaty i akredytacje

Ukończyłam:

 1. międzynarodowy program szkolenia International Coaching Certification, który autorami są Joseph O’Connor i Andrea Lages (Firma LAMBENT UK). Program szkolenia ICC, otrzymał prestiżową Europejską Nagrodę Jakości (EQA), przyznawaną przez  Europejską Radę ds. Coachingu i Mentoringu (EMCC).
 2. Evolution Coaching Academy – akredytowany przez International Coach Federation program szkolenia coachów, prowadzony przez Joannę Flanagan

Posiadam:

AKREDYTACJE:

 • Professional Certified Coach International Coach Federation (PCC ICF)
 • Akredytowany Coach przez Izbę Coachingu

 

CERTYFIKATY:

 • Evolution Coaching Academy – Intuitive Coach
 • International Coaching Certification
 • Hogan Assessment Certification
 • CoachWise Essentials
 • Extended DISC Certification

 

Edukacja i rozwój

Samorozwój – szkolenia, seminaria, treningi, warsztaty
 • Narrative Coach – warsztat (2019, David Drake)
 • World Business and Executive Coach Summit (co roku, począwszy od 2014)
 • Intutive Coach – Evolution Coaching Academy (2016)
 • Conversational Intelligence (2015, Judith Glaser)
 • Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan (Seminarium ALK, 2014)
 • Practice Building for Executive Coaches (Seminarium ICC, 2014, prow. Joseph O’Connor)
 • Model Pełnego Spectrum Superwizji w Coachingu (szkolenie II st., IC, 2014, prow. Dr Anna Syrek-Kosowska)
 • Kreatywność w coachingu (warsztat IC, 2014, prow. Dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, Mariusz Cyzio)
 • Hogan Assessment Cerification Workshop (2013)
 • Superwizja – refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw w Superwizji Coachingu (warsztat IC, 2013, prow. Dr Anna Syrek-Kosowska)
 • Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach (Seminarium ALK, 2013)
 • Narzędzia w coachingu (Seminarium ALK, 2013)
 • Pożytki z archetypów – w poszukiwaniu najmocniejszych pytań (warsztat IC -2013, prow. Zbigniew Kieras)
 • Psychologia pozytywna w coachingu (seminarium ALK, 2013)
 • IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu „Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata” (ALK, 2013)
 • Narzędzia w  coachingu (Seminarium ALK, 2012)
 • Coaching-zdrowie i dobrostan (Seminarium ALK, 2012)
 • Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach (Seminarium ALK, 2012)
 • CoachWise Essentials Program (2012)
 • Extened DISC Certification Training (2011)
 • International Coaching Certification Training (2011)
 • Negocjacje w biznesie (2005)
 • Sprzedaż Doradcza (2004)
Wykształcenie
 • Magisterskie (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
 • Podyplomowe –  Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Uniwersytet Szczeciński)
 • Studium Bankowości (Gdańska Akademia Bankowa).
Uprawnienia

Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa złożony przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Strona 5 z 1112345678910następna...Ostatnia »